جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسیه ها

سیستم مدیریت بورسیه ها

حق استفاده برای وزارت تحصیلات عالی افغانستان، وزارت امور خارجه افغانستان، سفارت خانه های افغانستان و محصلین و متقاضیان افغان در بورسیه ها محفوظ میباشد© 2019
ارگان بوجود آورنده: ITCC (مرکز تحقیق و نوآوری های تکنالوجی افغانستان)
دیزاین و توسعه توسط: مجیب الرحمن صدیقی
نسخه فعلی: 1.2
آخرین تاریخ تغیر در اپلکیشن: 2019/12/10